Spring naar hoofd-inhoud

Nieuws

13-09-2023

Sluiting bs 't Vogelnest en psz het Hobbelpaardje

In de afbeelding de flyer met uitnodiging voor de leerlingen


Van 2010 t/m 2022 hebben we in het nieuwe gebouw, goed onderwijs weten te geven voor leerlingen uit het dorp Hengstdijk en omgeving. Er was naast het leren van reken- taal- en leesvaardigheden, ook ruimte voor de ontwikkeling van allerlei talenten. Samen met het team, ouders en vrijwilligers zorgden we voor een passend aanbod. Daarbij werden ook creatieve, technische en motorische vaardigheden gestimuleerd. 

Waar we erg trots op zijn:

-De gegeven individuele hulp en begeleiding op diverse leergebieden en sociaal emotionele ontwikkeling

-Doorlopende ontwikkeling van 2-13 jaar

-Samenwerking met team, de ouders, vrijwilligers, dorpsbewoners en verenigingen

-Hoekenwerk, de cultuurprojecten, uitstappen, schoolreizen, schoolkampen, de eindvoorstellingen en musicals

-Mooie leerresultaten en kansen voor onze leerlingen

We willen de 14 leerlingen van 't Vogelnest en 3 peuters van psz Het Hobbelpaardje (schooljaar 2023-2024) dan ook graag uitnodigen voor een leuk programma.

Vrijdagmiddag 6 oktober 2023 start het afscheidsfeest voor de kinderen om 12.00u en duurt tot 14.30u. Hierna worden ze weer opgehaald.

We wensen iedereen een fijne start op hun nieuwe school en zorgen vanzelfsprekend voor een goede (warme) overdracht.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ook de volwassenen willen we in de gelegenheid stellen om afscheid te nemen van bs 't Vogelnest en PSZ Het Hobbelpaardje en het team.

Vrijdagmiddag 6 oktober 2023 vanaf 15.30u tot 17.00u zal er een receptie zijn voor ouders, dorpsbewoners en belangstellenden. Deze flyer volgt nog en wordt ook verspreid via websites, facebook en brievenbussen op het dorp.

Iedereen is welkom. We hopen op deze manier de mooie schooltijden in Hengstdijk waardig af te sluiten.

Hierbij willen we alvast iedereen bedanken die ons hebben gesteund en geholpen de afgelopen tijden. We hebben er samen hard voor gewerkt, maar helaas kunnen we niet verder met dit kleine leerlingaantal. We vinden dit heel jammer, maar moeten ook reeel zijn, met pijn in ons hart.


< Schilderij voor de burgemeester