Spring naar hoofd-inhoud

Hoe werken wij?

Op een kleine school zoals ’t Vogelnest wordt op een andere manier onderwijs gegeven dan op een grote school. We gaan uit van een jaarklassensysteem met veel aandacht voor de individuele leerling. 

Binnen onze school is handelingsgericht werken het uitgangspunt. Dat houdt in dat we zo optimaal mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen.  

We werken naast klassikale instructie ook met kleine groepsinstructie en individuele instructie. We leren leerlingen om te gaan met uitgestelde aandacht. En geven leerlingen coaching op hun gedrag d.m.v. “handleiding voor jezelf”.

 Als blijkt dat leerlingen extra individuele instructie nodig hebben, wordt die gegeven als de andere leerlingen aan het werk zijn. We werken met tablets van Snappet.

Bij technisch lezen werken we groepsdoorbrekend (niveaugroepen), waarbij de instructie en begeleiding aansluit bij het niveau van de leerling. 

In de groepsplannen/ werkplannen worden leerlingen met gelijke onderwijsbehoeften geclusterd. Op die manier benutten we op een effectieve manier de lestijd. Overleg tussen leerkrachten en Intern Begeleider vinden vaak plaats, er zijn immers korte lijnen. Ze zijn er vooral op gericht om effectief naar praktische oplossingen te zoeken. 

De school onderscheidt zich door het aanbieden van vele extra’s die ook bijdragen aan de verdere individuele ontwikkeling van de leerlingen.

Dat maakt ’t Vogelnest tot een “kleine Reus” waar ieder kind welkom is.