Spring naar hoofd-inhoud

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad praat vooral over het schoolbeleid. Bij verschillende onderwerpen is er een instemmingsbevoegdheid en bij andere zaken een adviesbevoegdheid.  

Namens het team:

-Petra de Clippelaar  

-vacature

Onze directeur Ingeborg Burm is adviserend lid. Zij neemt deel aan de vergaderingen en geeft zaken vanuit het directieberaad door en beleidsontwikkelingen/ nieuws.

Namens de ouders:

-Marinya de Cock - Bertram

-vacature