Spring naar hoofd-inhoud

Informatie vanuit de GGD

Regelmatig komen hier artikelen te staan die we als school toegezonden hebben gekregen vanuit de GGD. Deze artikelen geven informatie voor u als ouder over problemen die u tegen kunt komen bij de opvoeding van uw kind(eren).

Corona beleid brief GGD

Hoofdluis

Alle leerlingen van groep 3/8 hebben een hoofdluiszak. Deze zak wordt door school beschikbaar gesteld. Daarnaast beschikken we over een hoofdluiswerkgroep. De ouders die in deze groep zitten, verzorgen de controle.

Na iedere vakantie doet een hoofdluismoeder een controle. Mochten we hoofdluis, levende of dode neten aantreffen zal het team contact opnemen met desbetreffende ouder(s)/verzorger(s) en verzoeken om hiermee aan de slag te gaan. Tevens wordt de desbetreffende groep/groepen binnen 2-3 weken wederom gecontroleerd door een hoofdluismoeder. Afhankelijk van deze controle worden nieuwe stappen ondernomen. Als het nog steeds beperkt is gebleven tot deze leerling(en), blijven we deze leerling(en) volgen totdat de hoofdluis/levende neten zijn verdwenen en zullen we wederom na een korte periode een ‘extra controle” in de desbetreffende groep doen.

We controleren dus systematisch na iedere vakantie en we controleren extra als er aanleiding voor is. We communiceren “breed” met ouders van een groep/bouw/school als we merken dat de hoofdluis zich (breeduit) aan het verspreiden is. Tevens komt een hoofdluismoeder in actie als er een (eigen) melding is van een ouder/verzorger. Dan wordt de groep van desbetreffende leerling (extra) onder de loep genomen.