Spring naar hoofd-inhoud

Sociaal Veiligheidsplan

Klik hier om het document te openen van het Sociale Veiligheidsplan, van  't Vogelnest.

Pestprotocol

Het is heel belangrijk dat kinderen zich veilig en geborgen voelen, dan kunnen ze zich namelijk beter ontwikkelen. Het is goed om aandacht te besteden aan de individuele verschillen van kinderen. Op onze school heerst een open sfeer, zodat het prettig is om daarin in te werken.
Pesten is een regelmatig terugkerend en op elke school voorkomend probleem. Volgens de statistieken zijn er vele kinderen die gepest worden, soms van korte duur, maar er zijn ook kinderen, die jarenlang het slachtoffer van pesterijen zijn. Dat heeft vaak ernstige gevolgen. Op onze school proberen de leerkrachten  dan ook om een zo fijn mogelijk werk- en speelklimaat te creĆ«ren. Gelukkig is de school van een omvang, dat men alles makkelijker in de gaten kan houden. Mochten er problemen ontstaan, dan wordt er direct ingegrepen om de kwestie onderling op te lossen. De leerkracht roept de gepeste en de pester bij zich en tracht een oplossing te vinden. Als het iets is dat de hele groep aangaat, dan wordt het ook in de klas besproken. Indien nodig worden de ouders op de hoogte gesteld. Daarnaast worden er lessen over omgaan met een elkaar  gegeven en worden kinderen positief benaderd. Op school gaan we uit van samen gedragen gedragsregels.