Spring naar hoofd-inhoud

Alle groepen hebben dezelfde schooltijden.

De schooltijden voor schooljaar 2023-2024 zijn als volgt:

nieuwe schooljaar:

Alle kinderen blijven (kosteloos) op school over. Tussen de middag hanteren we 45 minuten pauze (dit is nu 30 minuten) waarin samen met de leerkracht gegeten wordt in de klas en 30 minuten buiten wordt gespeeld. Het buitenspelen gebeurt onder toezicht van een TSO medewerker.

Maandag

8.30- 14.30 uur

Dinsdag

8.30- 14.30 uur

Woensdag

8.30- 12.30 uur

Donderdag

8.30- 14.30 uur

Vrijdag

8.30- 14.30 uur

Een kwartier vóór schooltijd is er altijd toezicht door leerkrachten.

Wilt u hiermee rekening houden en uw kinderen niet te vroeg naar school laten gaan?