Spring naar hoofd-inhoud

Verkeersouders

Onze school heeft een aantal jaren geleden het verkeersveiligheidslabel gehaald. Elk jaar wordt er gekeken of we voldoen aan de eisen om dit label te mogen behouden. Het hebben van een verkeersouder is daar een onderdeel van. Er is een vacature voor deze taak die nog ingevuld moet worden.

Verkeerseducatie is niet alleen een taak van de school. Ouders spelen ook een belangrijke rol. Door ouders actief te betrekken bij de lesstof, bijvoorbeeld door informatie mee te geven over de lessen of door een ouderavond over verkeer, kunnen zij samen werken aan de verkeersopvoeding van de kinderen. De ouders kunnen dan de lijn die in de klas is ingezet, doortrekken naar het leven buiten de school. Verkeersouders zijn vrijwilligers die op de basisschool werken aan een verkeersveilige schoolomgeving voor kinderen. Zij zetten verkeersveiligheid hoog op de agenda, helpen bij de uitvoering van activiteiten en vragen aandacht voor verkeersveiligheid.